Zarządzenie Nr 82/2007 w sprawie zmian w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 82/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie: zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr X/111/2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 400.000 zł

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

o kwotę 400.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 400.000 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 400.000 zł

Rozdz. 80110 - Gimnazja o kwotę 400.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 400.000 zł

2. Zmniejszyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

po stronie przychodów o kwotę 400.000 zł

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

o kwotę 400.000 zł

po stronie wydatków o kwotę 400.000 zł

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 400.000 zł

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 400.000 zł

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 400.000 zł

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian w układzie wykonawczym do budżetu dokonano na podstawie Uchwały Nr X/111/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 27 września 2007 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑09‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑09‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2007 13:54:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie