Zarzadzenie Nr 50/2005 w sprawie powolania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu "Zimowe utrzymanie dróg gminnych"


ZARZĄDZENIE NR 50/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 03 października 2005 r.

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu

nieograniczonego poniżej 60 000 EURO na wybór wykonawcy zadania:

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Ożarowice w sezonie

2005/2006, 2006/2007".

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) oraz § 24 pkt. 1 - ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

powołuję

1. Komisje Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 EURO na wybór wykonawcy zadania: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Ożarowice w sezonie 20005/2006, 2006/2007" - ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej dnia 15.09.2005r.

w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz PALIGA

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - Anna SZYDŁO

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. inwestycji gminnych i

dróg- Januszowi PALIGA.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  03‑10‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  03‑10‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
03‑01‑2006 09:03:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie