Zarządzenie Nr 117/2006 w sprawie zmiany wynagrodzenia Kierownika SP ZOZ w Tąpkowicach


Zarządzenie Nr 117/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

 

 

w sprawie: zmiany wynagrodzenia dla Kierownika Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tąpkowicach.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami ) w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 roku w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej ( Dz.U. Nr 52, poz. 543)

 

 

z a r z ą d z a m

 

 

1. Zmienić z dniem 1 października 2006 roku Pani(Dane zanonimizowane) - Kierownikowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej wynagrodzenie miesięczne :

 

  • wynagrodzenie zasadnicze wg. XXII kategorii zaszeregowania z kwoty 2.300 zł na kwotę 3.100 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych)

 

  • dodatek funkcyjny z kwoty 700 zł na kwotę 940 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści złotych)

 

  • dodatek za wysługę lat - wg. odrębnych przepisów

 

 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

 

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 20.04.2024 18:55:17
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  29‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑01‑2020 00:22:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie