Zarządzenie Nr 37/2006 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr S 3237 na obszrze gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 37/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 maja 2006 roku

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej

nr S 3237 na obszarze gminy Ożarowice

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 10 ust. 2 i art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m

1. Pozytywnie zaopiniować przedłożony przez Starostę Powiatu w Tarnowskich

Górach w dniu 12 maja 2006 roku projekt uchwały Rady Powiatu w

Tarnowskich Górach w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi

nr S 3237 na obszarze gminy Ożarowice.

2. Niniejsze zarządzenie przekazać Staroście Powiatu w Tarnowskich Górach.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ożarowice.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2006 11:22:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie