Zarządzenie Nr 110/2006 w sprawie zmian w budżecie i w ukladzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 110/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na

2006 rok w związku z rozwiązaniem rezerwy ogólnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm) oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok i po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok w następujący sposób :

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.500

75412

Ochotnicze straże pożarne

8.500

- wydatki bieżące

8.500

758

Różne rozliczenia

8.500

75818

Rezerwy ogólne i celowe

8.500

- wydatki bieżące

8.500

Razem

8.500

8.500

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok w następujący sposób:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.500

75412

Ochotnicze straże pożarne

8.500

4300

Zakup usług pozostałych

8.500

758

Różne rozliczenia

8.500

75818

Rezerwy ogólne i celowe

8.500

4810

Rezerwy

8.500

Razem

8.500

8.500

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Rozwiązuje się rezerwę ogólną na wydatki OSP.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑12‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑12‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 13:39:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie