Zarządzenie Nr 6/2004 w sprawie powolania Dyrektora ZGK w Ożarowicach


ZARZĄDZENIE NR 6/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 5 marca 2004 r.

w sprawie powołania Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-nym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia o pracownikach samorządowych ((tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późniejszymi zmianami) w związku z pkt.1 rozdziału III Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej nadanego Uchwałą Nr X/96/2003 Rady Gminy Ożarowice z dnia 26 listopada 2003 roku

1. Powołuję z dniem 15 marca 2004 r. Pana mgr Jarosława PUSTKOWSKIEGO

na stanowisko Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  05‑03‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  05‑03‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2004 14:12:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie