Zarządzenie Nr 7/2008 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu


 

Zarządzenie Nr 7/ 2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 lutego 2008 roku

 

 

 

 

w sprawie : nieskorzystania z prawa pierwokupu

 

 

Na podstawie art. 26 ust.2 ustawy z dnia 28 czerwca 1963 r. o zagospo-darowaniu wspólnot gruntowych ( dz. U. Nr 28, poz. 169 z poźn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 598 § 1 KC

Wójt Gminy Ożarowice

 

 

z a r z ą d z a

 

 

1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu do działek gruntu nr 3658/1, 3658/2, 3658/3, 3658/4, 3658/6, 3658/7 3658/8, 3658/9 o łącznej powierzchni 4202 m2 położonych w sołectwie Zendek wchodzących w skład Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek, objętych aktem notarialnym z dnia 18 lutego 2008 roku - Rep. A Nr ....................

 

 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa

i Gospodarki Gruntami.

 

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 09.12.2023 23:26:18
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  18‑02‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑02‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 21:06:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie