Zarządzenie Nr 106/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 września 2010 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania Ochotniczej Strazy Pożarnej w Bodziejowicach samochodu pożarniczego marki STAR


Zarządzenie nr 106/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 września 2010r

w sprawie nieodpłatnego przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej

w Bodziejowicach samochodu pożarniczego marki STAR

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ), na wniosek Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie na rzecz jednostki OSP w Bodziejowicach w Gminie Irządze samochód pożarniczy marki STAR 244 GBA 2,5/16 nr rejestracyjny: KAA 375D, rok produkcji 1978, będący dotychczas w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pyrzowicach.

§ 2

Przekazanie pojazdu określonego w pkt 1 nastąpi na podstawie zawartej umowy wraz z protokołem Zdawczo-Odbiorczym

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi Zbigniewowi Urbańczykowi

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑09‑2010 12:27:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑09‑2010 12:27:51
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2010 12:29:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie