Zarządzenie Nr 150/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie nieskorzystania za prawa pierwokupu


Zarządzenie Nr 150/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 grudnia 2010 roku

 

 

 

 

w sprawie: nieskorzystania z prawa pierwokupu.

 

 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 598 § 1 KC Wójt Gminy Ożarowice

 

 

z a r z ą d z a

 

§ 1

 

 

Nie skorzystać z prawa pierwokupu do działek gruntowych o nr 3181/26 o pow. 0,1209 ha k.m 11 położonej w sołectwie Zendek wchodzącej w skład Spółki Przymusowej dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Zendek - Rep. A Numer................ z dnia 31 grudnia 2010 roku.

 

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Informacja wytworzona przez:
Małgorzata Gwóźdź tel.:32/393-28-70 , w dniu:  01‑02‑2011 09:22:24
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  01‑02‑2011 09:22:24
Data ostatniej aktualizacji:
28‑08‑2018 11:49:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie