Zarządzenie Nr 14/2006 w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyboru wykonawcy - wyceny nieruchomości w 2006 roku


ZARZĄDZENIE NR 14 / 2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15. 03. 2006 roku

 

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego

w trybie zapytania o cenę dotyczącego wyłonienia wykonawcy do przeprowadzania wycen nieruchomości na terenie gminy Ożarowice w 2006 roku dla następującego asortymentu robót :

 

1. określenie wartości gruntów przeznaczonych do sprzedaży, zamiany lub oddania

w wieczyste użytkowanie,

2. określenie wartości gruntów zajętych pod drogi w celu ustalenia wysokości

odszkodowania

3 określenie wartości gruntów i składnika budowlanego w celu ustalenia odszkodowania

 

Na podstawie art. 19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 177 ) oraz § 24 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

 

 

Powołuję

 

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 27 marca 2006 r

w następującym w składzie :

 

Przewodniczący Komisji - ................

Członek Komisji - Barbara Drzyzga

Członek Komisji - Janusz Paliga

 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki

Gruntami.

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 29.05.2024 05:27:13
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  15‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:53:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie