Zarządzenie Nr 66/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu : Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 70.000 zł


Zarządzenie Nr 66/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 grudnia 2004 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu

nieograniczonego poniżej 60.000 Euro na wybór wykonawcy

zadania pn.:

- Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 70.000 zł

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz .U z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 nr 19 poz. 177 z póżn. zm.) oraz § 23 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego

poniżej 60.000 Euro na wybór banku udzielającego kredytu

długoterminowego w wysokości 70.000 zł :

W składzie:

Przewodniczący Komisji - Ewa Paks

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Janusz Paliga

Członek Komisji - Justyna Gubała

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy- Ewie Paks.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  16‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  16‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
14‑03‑2005 10:16:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie