Zarządzenie Nr 85/2003 w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy


ZARZĄDZENIE NR 85/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie : wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami )

w związku z art.129 § 1 i art. 138 § 1 Kodeksu pracy, a także mając na uwadze Uch-wałę Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2001 r. sygn. III ZP 20/01

zarządzam

2. Wyznaczyć dzień 2 stycznia 2004 r. ( piątek ) jako dodatkowy dzień wolny od pracy dla pracowników samorządowych i pracowników jednostek organizacyjnych gminy Ożarowice w zamian za dzień świąteczny - 1 maja 2004 r. przypadający w sobotę.

3. Wykonanie zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑12‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑12‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
25‑02‑2004 08:16:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie