Zarządzenie Nr 67/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 20 lipca 2009 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 22.07.2009r na dostawę farbrycznie nowego ciężarowego samochodu ratowniczo-gaśniczego...


Zarządzenie Nr 67/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 20 lipca 2009 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w dniu 22.07.2009r na dostawę fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4.

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) i § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

§ 1

Komisję Przetargową do przeprowadzenia w/w przetargu w dniu 22 lipca 2009 roku

w następującym s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz Paliga

Członek Komisji - Monika Gubała

Członek Komisji - ...........................

Członek Komisji - ............................

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Artykuł niedostępny dla daty: 17.07.2024 16:07:13
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  22‑07‑2009 14:33:30
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑07‑2009 14:33:30
Data ostatniej aktualizacji:
15‑01‑2020 13:13:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie