Zarządzenie Nr 105/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 września 2010 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczychZarządzenie Nr 105/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 września 2010 roku

w sprawie: wyznaczenia na obszarze gminy miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych

obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.

Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U . Nr 171, poz. 1151)

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

Wyznaczyć na terenie Gminy Ożarowice następujące miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach:

- w Celinach przy ulicy Męczenników,

- w Niezdarze przy ulicach Świerczewskiego, Plac Św. Floriana,

- w Ossach przy ulicach: Wyzwolenia, Mickiewicza,

- w Ożarowicach przy ulicach: Dworcowej, Podłącznej, Tarnogórskiej,

- w Pyrzowicach przy ulicy Wolności,

- w Tąpkowicach przy ulicy Zwycięstwa,

- w Zendku przy ulicach: Głównej, Strąków.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy, sołectwach oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarowice.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

(-) Grzegorz Czapla

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  27‑09‑2010 12:16:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  27‑09‑2010 12:16:17
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2010 12:21:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie