Zarządzenie Nr 85/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 2 listopada 2009 w sprawie powołania biegłego w zakresie zamowień publicznych


Zarządzenie Nr 85/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 listopada 2009 roku

w sprawie: powołania biegłego w zakresie zamówień publicznych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2007 Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 79/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 października 2009 roku, na wniosek Przewodniczącego komisji przetargowej z dnia 30 października 2009 roku

zarządzam

§ 1

Powołać biegłego z zakresu zamówień publicznych, celem ustalenia prawidłowości merytorycznej i formalnej złożonych ofert na wyłonienie Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn. "Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach - gospodarka wodno - ściekowa".

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji przetargowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 09:15:40
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 09:15:40
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 09:29:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie