Zarządzenie Nr 45/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 15 czerwca 2009 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 45/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 czerwca 2009 roku

w sprawie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierownika i dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Ożarowice zatrudnionych w:

1) Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowicach,

2) Gminnym Zespole Oświaty i Wychowania w Tąpkowicach,

3) Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

§ 2

Ustalam maksymalne kwoty miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracowników określonych w § 1.

Lp.

Stanowisko

Maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczego

Maksymalna kwota dodatku funkcyjnego

1.

Dyrektor

4.800

1.900

2.

Kierownik

4.800

1.700

§ 3

1. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikom, o których mowa w § 1 może być przyznany dodatek specjalny.

2. Dodatek przyznaje się na czas określony.

3. Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczalnej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  23‑06‑2009 09:01:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  23‑06‑2009 09:01:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2009 09:02:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie