Zarządzenie Nr 57/2006 w sprawie zmian w budzecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 57/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 2 sierpnia 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok w następujący sposób :

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.703

13.703

90003

Oczyszczanie miast i wsi

12.740

- wydatki bieżące

12.740

90013

Schroniska dla zwierząt

963

- wydatki bieżące

963

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

13.703

- wydatki bieżące

13.703

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej

szczegółowości :

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

600

Transport i łączność

27.862

27.862

60016

Drogi publiczne gminne

27.862

27.862

6050

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

27.862

27.862

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13.703

13.703

90003

Oczyszczanie miast i wsi

12.740

4300

Zakup usług pozostałych

12.740

90013

Schroniska dla zwierząt

963

4300

Zakup usług pozostałych

963

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

13.703

4270

Zakup usług remontowych

13.703

Razem

41.565

41.565

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: przesunięć dokonano w związku z niepełnym zabezpieczeniem środków na

etapie planowania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  02‑08‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  02‑08‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2006 10:35:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie