Zarządzenie Nr 72/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach


Zarządzenie Nr 72 /2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 13 sierpnia 2009 roku

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora

Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4,5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie gminnym Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami, art. 36a ust. 1, 8, 9 i art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z póź. zm.).

z a r z ą d z a m

§ 1.

Po uzyskaniu akceptacji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach przedłuża się powierzenie stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tąpkowicach Pani Małgorzacie Bąbik na okres 5 lat tj. od 1 września 2009 roku do 31 sierpnia 2014 roku.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 września 2009 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑08‑2009 16:44:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑08‑2009 16:44:12
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2009 16:46:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie