Zarządzenie Nr 36/2005 w sprawie uaktualnienia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Gminy Ożarowice na III kw 2005 roku


Zarządzenie Nr 36/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 września 2005 roku

w sprawie: uaktualnienia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Gminy Ożarowice na III kwartał 2005 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z późniejszymi zmianami/ i art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966 wraz z późniejszymi zmianami/ oraz art. 28 i 29 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 wraz z późniejszymi zmianami/

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zaktualizować harmonogram realizacji dochodów i wydatków gminy na III kwartał 2005 roku stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. Zobowiązuje Skarbnika Gminy do przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym środków finansowych w ramach kwot przewidzianych w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków.

3. Wykonanie zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 36/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 września 2005 roku

Harmonogram

realizacji dochodów i wydatków Gminy Ożarowice

na III kwartał 2005 roku.

Nazwa jednostki organizacyjnej

Dochody

Wydatki

1.

2.

3.

Urząd Gminy

4.053.679

3.470.000

w tym: dochody własne

dotacje celowe

subwencje

3.000.000

463.342

590.337

Gminny Zespół Oświaty

i Wychowania

1.050.000

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

205.000

Niewykorzystane środki finansowe

z poprzedniego okresu

671.321

Ogółem :

4.725.000

4.725.000

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑09‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑09‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
29‑09‑2005 11:20:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie