Zarządzenie Nr 24/2006 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 17/2005 Wójta Gminy Ożarowice w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 24/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 marca 2006 roku

w sprawie : uchylenia Zarządzenia Nr 17/2006 Wójta Gminy Ożarowice z dnia

16 marca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do

budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Uchylić Zarządzenie Nr 17/2006 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑03‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑03‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2006 08:17:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie