Zarządzenie nr 52/2008 w sprawie powolania Komisji egzaminacyjnej


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 52/2008

 

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14.07.2008 roku

 

w sprawie:

powołania Komisji egzaminacyjnej.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-dowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z. U. Nr 260 poz. 2593 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Ożarowice

powołuje:

 

§ 1.

 

Komisję egzaminacyjną w składzie:

 

1. Zdzisława Szydło - przewodnicząca

2. Irena Micyk - dyrektor przedszkola

3. (Dane zanonimizowane) - ekspert

4. ....................................... - ekspert

5. .......................................- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

§ 2.

 

Komisja przeprowadzi egzamin dla nauczyciela przedszkola w Tąpkowicach

Zuzanny Banaś ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artykuł niedostępny dla daty: 24.02.2024 11:37:58
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  14‑07‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑07‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 21:19:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie