Zarządzenie nr 52/2008 w sprawie powolania Komisji egzaminacyjnej


Z A R Z Ą D Z E N I E nr 52/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14.07.2008 roku

w sprawie:

powołania Komisji egzaminacyjnej.

Na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-dowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z. U. Nr 260 poz. 2593 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ożarowice

powołuje:

§ 1.

Komisję egzaminacyjną w składzie:

1. Zdzisława Szydło - przewodnicząca

2. Irena Micyk - dyrektor przedszkola

3. Aldona Kopczyńska - ekspert

4. Joanna Kawalec - ekspert

5. Renata Klementowska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

§ 2.

Komisja przeprowadzi egzamin dla nauczyciela przedszkola w Tąpkowicach

Zuzanny Banaś ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑07‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑07‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
30‑07‑2008 13:53:35
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie