Zarządzenie Nr 36/2006 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej


Zarządzenie Nr 36 / 2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 15 maja 2006 r.

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości rolnej

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Wydzierżawić Państwu Halinie i Henrykowi CUBER zam. Pyrzowice ul. Wolności 72

na okres 3 lat nieruchomość rolną o łącznej pow. 0,7771 ha stanowiącą część działki

nr 106/2 k.m. 1 obręb Pyrzowice.

2. Stawkę czynszu ustala się w wysokości 0,45 kwintala żyta rocznie.

3. Zwalnia się z opłaty czynszu na okres 3 lat.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑05‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑05‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
30‑05‑2006 11:17:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie