Zarządzenie Nr 22/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok


Zarządzenie Nr 22/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 marca 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2007 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

5.644

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.644

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

5.644

WYDATKI OGÓŁEM:

5.644

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.644

85415

Pomoc materialne dla uczniów

5.644

- wydatki bieżące

5.644

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok w następującej szczegółowości :

w zł

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

5.644

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.644

85415

Pomoc materialne dla uczniów

5.644

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

5.644

WYDATKI OGÓŁEM:

5.644

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5.644

85415

Pomoc materialne dla uczniów

5.644

3240

Stypendia dla uczniów

5.644

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Dz. 854 - Środki finansowe w wysokości 5.644 zł pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 34) przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑03‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑03‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2007 07:55:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie