Zarządzenie Nr 68/2006 w sprawie powolania Komisji Przetargowej - modernizacja dróg transportu rolnego


ZARZĄDZENIE NR 68 /2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 sierpnia 2006r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 EURO na wybór wykonawcy zadania:

Modernizacja dróg transportu rolnego

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.nr 19 poz .177z póź.zmianami) oraz paragraf 23 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

powołuję

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego powyżej 60 000

Euro na wybór wykonawcy:

Modernizacja dróg transportu rolnego: Do Witomina i Szczedłowca w Ożarowicach , Piaskowa w Ossach oraz Tąpkowice -Niezdara i Tąpkowice- Sączów w Tąpkowicach.

w składzie :

Przewodniczący Komisji - Janusz Paliga

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Rozalia Farnicka

Członek Komisji -Marian Kobos

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. inwestycji i dróg- Januszowi

Paliga .

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑08‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑08‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
27‑09‑2006 10:56:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie