Zarządzenie Nr 35/2009


Zarządzenie Nr 35/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 6 maja 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 4 Uchwały Nr XXI/277/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2009 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2009 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.000

5.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.000

5.000

- wydatki bieżące

5.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

5.000

5.000

801

Oświata i wychowanie

31.000

31.000

80104

Przedszkola

31.000

- wydatki bieżące

31.000

80110

Gimnazja

31.000

- wydatki bieżące

31.000

Razem

36.000

36.000

§ 2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2009 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

100

100

60016

Drogi publiczne gminne

100

100

4270

Zakup usług remontowych

100

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

100

700

Gospodarka mieszkaniowa

5.000

5.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.000

5.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

750

Administracja publiczna

599

599

75023

Urzędy gmin

599

599

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

599

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

599

801

Oświata i wychowanie

32.000

32.000

80104

Przedszkola

32.000

1.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

Przedszkole Ożarowice

1.000

4270

Zakup usług remontowych

Przedszkole Tąpkowice

31.000

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Przedszkole Ożarowice

1.000

80110

Gimnazja

31.000

4270

Zakup usług remontowych

31.000

Razem

37.699

37.699

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑05‑2009 13:22:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑05‑2009 13:22:41
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2009 08:17:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie