Zarządzenie Nr 49/2004 w sprawie rezygnacji z prawa pierkokupu nieruchomości


ZARZĄDZENIE NR 49/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 22 września 2004 r.

w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 109 ust. 1 pkt 1 i ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m

1. Nie skorzystać z przysługującego Gminie Ożarowice prawa pierwokupu nieru-chomości oznaczonych jako działki nr 225/1, nr 225/2, nr 225/20 stanowiące rolę o powierzchni 0.3275 ha k.m. 2 d.3 obręb Ożarowice zapisane w księdze wieczystej nr 37847, objęte warunkową umową sprzedaży z dnia 05 maja 2004 roku Rep. "A" Nr 1796/2004 sporządzoną w Kancelarii Notarialnej mgr Hubert Marczyk - notariusz Tarnowskie Góry ul. Tylna 1a/1 pomiędzy Stanisławem Dyszy jako sprzedającym, a Grzegorzem Duda jako nabywającym.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  22‑09‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  22‑09‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2005 10:22:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie