Zarządzenie Nr 58/2007 w sprawie sporzadzenie skonsolidowanego bilansu Gminy Ożarowice za 2006 rok


Zarządzenie Nr 58/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 18 lipca 2007 roku

w sprawie: sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Ożarowice za 2006 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./, art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz art. 55 ust. 1, 2 i 6, art. 59 ust. 1 i 2, art. 60 ust.1, ust. 6 pkt 1i ust. 7, art. 63 b ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późn. zm./

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Jednostka dominującą jest jednostka samorządu terytorialnego - Gmina Ożarowice.

§ 2

1. Konsolidacją objęte są:

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Ożarowice,

2) bilans jednostek budżetowych przedkładany przez Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Oświaty i Wychowania,

3) bilans zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej,

4) bilans instytucji kultury - Biblioteki i Ośrodka Kultury Gminy Ożarowice,

5) bilans samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  18‑07‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  18‑07‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2007 14:47:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie