Zarządzenie Nr 43/2007 w sprawie powolania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu - usługi geodezyjne w 2007 roku na terenie Gminy Ożarowice


 

Zarządzenie Nr 43/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2007 roku

 

 

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego nieograniczonego dotyczącego wyłonienia wykonawcy świadczącego usługi geodezyjne w 2007 roku na terenie Gminy Ożarowice dla następującego asortymentu robót:

 

  1. Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych,
  2. Podział nieruchomości gruntowych,
  3. Wznowienie znaków granicznych,
  4. Wykonanie map dla celów projektowych,
  5. Wykonanie dokumentacji dla celów prawnych,
  6. Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu,
  7. Wytyczanie obiektów.

 

 

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

 

 

p o w o ł u j ę

 

 

 

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 15 czerwca 2007 roku w następującym składzie :

 

Przewodniczący Komisji - .....................

Członek Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - Janusz PALIGA

 

 

 

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Marianowi Kobos.

 

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 22.07.2024 19:36:59
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:11:52
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie