Zarządzenie Nr 137/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 grudndia 2010 roku w sprawie zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej gminy na 2010 rok


Zarządzenie Nr 137/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 13 grudnia 2010 roku

w sprawie: zmian w planie wykonawczym jednostki budżetowej gminy na 2010 rok

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 249 ust. 1, art. 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ oraz na podstawie Uchwały Nr II/9/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§1. Dokonać zmian w planie wykonawczym Urzędu Gminy po stronie wydatków w następującej szczegółowości:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20.000

75412

Ochotnicze straże pożarne

20.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

757

Obsługa długu publicznego

20.000

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

20.000

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego

20.000

RAZEM

20.000

20.000

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zmian w planie wykonawczym jednostek budżetowych dokonano na podstawie Uchwały Nr II/9/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 13 grudnia 2010 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑12‑2010 13:23:13
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑12‑2010 13:23:13
Data ostatniej aktualizacji:
22‑12‑2010 13:31:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie