Zarządzenie Nr 50/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 50/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Zwiększyć budżet gminy na 2006 rok w następujący sposób:

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

DOCHODY OGÓŁEM:

1.067

801

Oświata i wychowanie

1.067

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

1.067

WYDATKI OGÓŁEM:

1.067

801

Oświata i wychowanie

1.067

80101

Szkoły podstawowe

1.067

- wydatki bieżące

1.067

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej szczegółowości :

Dział

Rozdział

§

Wyszczególnienie

Zwiększenie

1

2

3

4

5

DOCHODY OGÓŁEM:

1.067

801

Oświata i wychowanie

1.067

80101

Szkoły podstawowe

1.067

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1.067

WYDATKI OGÓŁEM:

1.067

801

Oświata i wychowanie

1.067

80101

Szkoły podstawowe

1.067

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

1.067

Uzasadnienie:

Dz. 801 - Wojewoda Śląski decyzją Nr FB.I.3011-292/1/06 z dnia 27 czerwca 2006 roku przyznał środki finansowe, pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz.43) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, w ramach Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2006 roku "Wyprawka szkolna".

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑06‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑06‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2006 10:19:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie