Zarządzenie Nr 50/2007 w sprawie umorzenia nalezności pieniężnych, do których nie stosuje sie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa


Zarządzenie Nr 50 /2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie : umorzenia należności pieniężnych, do których nie stosuje się

przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja

podatkowa

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2005r, Nr 249, poz. 2104 z poźn. zm. ) oraz na podstawie § 4 ust. 1 i 3 uchwały Nr IV/45/2007 Rady Gminy Ożarowice z dnia 1 lutego 2007 roku w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

z a r z ą d z a m

§ 1

Umorzyć wymagane należności z tytułu opłat za dostawę wody wobec następujących osób :

1. Iwona Czech zam. Tąpkowice ul. Zwycięstwa 8 - kwota umarzana 239,35 zł

2. Henryk Wyszyński zam. Ożarowice ul. Podłączna 58 - " 261,73 zł

3. Marian Skutnik zam. Świerklaniec ul. Rogowa 9 - " 451,86 zł

4. Jerzy Treliński zam. Niezdara Pl. Św. Floriana 18 - " 376,48 zł

5. Zdzisław Cichoń zam. Zendek ul. Główna 14a - " 313,11 zł

6. Krystian Kocot zam. Tąpkowice ul. H. Sawickiej 2 - " 261,37 zł

§ 2

Umorzenia określone w § 1 dokonano z uwzględnieniem pozytywnej opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu z dnia 12 marca 2007 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Ożarowicach.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑08‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑08‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
07‑09‑2007 11:33:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie