Zarządzenie Nr 75/2004 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Gminy Ożarowice


ZARZĄDZENIE NR 75/2004

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ożarowice

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)

zarządzam , co następuje :

1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ożarowice nadanym Zarządzeniem Nr 5/2004 roku z dnia 1 marca 2004 roku dokonać następujących zmian :

1.1. W § 14 ust. 1 skreśla się w całości pkt 16 o brzmieniu "pobór znaczków skarbowych z banku oraz prowadzenie ich sprzedaży w kasie Urzędu"

1.2. W § 13 ust.2 wpisuje się pkt 6 w następującym brzmieniu : "pobór znaczków skarbowych z banku oraz prowadzenie ich sprzedaży

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑12‑2004
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑12‑2004
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2005 10:17:42
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie