Zarządzenie Nr 92/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 23 sierpnia 2010 roku w sprawie informacji o przebiegu budżetu Gminy Ożarowice oraz planów finansowych jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za I półrocze 2010 roku


Zarządzenie Nr 92/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 23 sierpnia 2010 roku

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz planów finansowych

jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami/, art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U Nr 157 poz. 1240/ oraz Uchwały Nr XXXIV/491/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 czerwca 2010 roku

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2010 roku o treści, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przekazać informację o przebiegu wykonania budżetu gminy i planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego za I półrocze 2010 roku Radzie Gminy Ożarowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie do 31 sierpnia 2010 roku.

§ 3

Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  30‑08‑2010 15:10:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  30‑08‑2010 15:10:56
Data ostatniej aktualizacji:
30‑08‑2010 15:12:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie