Zarządzenie Nr 29/2006 w sprawie zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok


Zarządzenie Nr 29/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 kwietnia 2006 roku

w sprawie : zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami:

w zł.

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.000

2.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.000

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

4430

Różne opłaty i składki

2.000

750

Administracja publiczna

20.000

20.000

75023

Urzędy gmin

20.000

20.000

4260

4300

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

20.000

20.000

Razem

22.000

22.000

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: przesunięcia dokonano w związku z niepełnym zabezpieczeniem środków na

etapi planowania..

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  14‑04‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  14‑04‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
18‑07‑2006 13:37:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie