Zarządzenie Nr 28/2003 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 28/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 11 czerwca 2003r.

w sprawie: ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 i 2000 /Dz.U. z 1998r. Nr 150 poz. 983 wraz z późn. zmianami/ oraz art. 28 i 29 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 15

poz. 148 z późn. zmianami/

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

  1. Harmonogram realizacji dochodów i wydatków gminy na III kwartał 2003 roku stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
  2. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do przekazywania gminnym jednostkom organizacyjnym środków finansowych w ramach kwot przewidzianych w harmonogramie realizacji dochodów i wydatków.
  3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  11‑06‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  11‑06‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
11‑09‑2003 12:54:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie