Zarządzenie Nr 101/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków Gminy Ożarowice, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego


Zarządzenie Nr 101/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 grudnia 2008 roku

w sprawie: wydatków Gminy Ożarowice, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku

budżetowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 191 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXX/455/2009 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie wydatków Gminy Ożarowice, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Ustalić plan finansowy wydatków budżetu Gminy Ożarowice, które w 2009 roku nie wygasają

z upływem roku budżetowego:

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Plan wydatków niewygasających w kwocie w zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

8.544

85415

Pomoc materialna dla uczniów

8.544

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

8.336

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

208

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonano na podstawie Uchwały Nr XXX/455/2009 z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: wydatków Gminy Ożarowice, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑01‑2010 11:34:25
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑01‑2010 11:34:25
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2010 11:37:47
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie