Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2009 rok


Zarządzenie Nr 21/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 17 marca 2010 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarowice za 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.199 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) na mocy art. 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.)

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1

Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2009 rok.

§ 2

Przedłożyć Radzie Gminy Ożarowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2009 rok.

§ 3

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Ożarowice oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego za 2009 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  15‑04‑2010 10:18:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  15‑04‑2010 10:18:44
Data ostatniej aktualizacji:
15‑04‑2010 10:48:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie