Zarządzenie Nr 98/2006 w sprawie zmian w budzecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu na 2006 rok


Zarządzenie Nr 98/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21 listopada 2006 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2006 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXX/362/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok w następujący sposób :

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

750

Administracja publiczna

10.000

10.000

75023

Urzędy gmin

10.000

- wydatki bieżące

10.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10.000

- wydatki bieżące

10.000

Razem

10.000

10.000

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2006 rok w następującej

szczegółowości : w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

1

2

3

4

5

6

750

Administracja publiczna

10.000

10.000

75023

Urzędy gmin

10.000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

10.000

4210

4300

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

9.000

1.000

Razem

10.000

10.000

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Przesunięć dokonano w związku z niepełnym zabezpieczeniem środków na etapie planowania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑11‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑11‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
14‑02‑2008 11:16:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie