Zarządzenie Nr 24/2005 w sprawie zmian budżecie gminy na 2005 rok


Zarządzenie Nr 24/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 13 lipca 2005 roku

w sprawie : zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 128 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zmianami/ oraz pkt 11 Uchwały Nr XXII/241/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2005 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać po stronie wydatków przeniesień w działach, rozdziałach między paragrafami .

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

4.000

4.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.000

4.000

4300

4430

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

4.000

4.000

801

Oświata i Wychowanie

954

954

80101

Szkoły podstawowe

954

954

3240

3260

Stypendia dla uczniów

Inne formy pomocy dla uczniów

954

954

Razem

4.954

4.954

u z a s a d n i e n i e

Przeniesień dokonano w związku ze zmianą wydatkowania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  13‑07‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  13‑07‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
17‑08‑2005 10:23:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie