Zarządzenie Nr 37/2009 Wójta Gminy Ozarowice z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 37/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 14 maja 2009 roku

w sprawie: przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych

w Urzędzie Gminy Ożarowice .

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 )

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ożarowice, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 88/2006 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 19 października 2006 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Gminy Ożarowice.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od podania go do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  17‑06‑2009 14:57:12
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  17‑06‑2009 14:57:12
Data ostatniej aktualizacji:
23‑06‑2009 08:22:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie