Zarządzenie Nr 81/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy i w ukladzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok


Zarządzenie Nr 81/2008

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 8 września 2008 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy

na 2008 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm./ oraz § 13 ust. 3 Uchwały Nr XII/143/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2008 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

§ 1. Dokonać zmian po stronie wydatków w uchwale budżetowej na 2008 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

6.000

6.000

60016

Drogi publiczne gminne

6.000

6.000

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

6.000

6.000

- wydatki bieżące

6.000

750

Administracja publiczna

6.120

6.120

75023

Urzędy gmin

6.120

- wydatki bieżące

6.120

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

6.120

- wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń

6.120

6.120

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.800

5.800

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

5.800

5.800

- wydatki bieżące

5.800

- wydatki majątkowe

5.800

Razem

17.920

17.920

§ 2. Dokonać przeniesień w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2008 rok po stronie wydatków w działach, rozdziałach między paragrafami w następujący sposób:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

Transport i łączność

6.000

6.000

60016

Drogi publiczne gminne

6.000

6.000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.000

4270

Zakup usług remontowych

6.000

750

Administracja publiczna

10.896

10.896

75023

Urzędy gmin

10.896

4.776

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4.588

4270

Zakup usług remontowych

6.308

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.776

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

6.120

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6.120

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15.800

15.800

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

15.800

15.800

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

4260

Zakup energii

14.800

4270

Zakup usług remontowych

10.000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5.800

Razem

32.696

32.696

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  08‑09‑2008
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  08‑09‑2008
Data ostatniej aktualizacji:
07‑11‑2008 09:09:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie