Zarządzenie Nr 46/2003 w sprawie powołania Komisj do przeprowadzenia przetargów


ZARZĄDZENIE NR 46/2003

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieogra-

niczonych powyżej 30 000 EURO na wybór wykonawców zadań :

  1. "Modernizacja drogi transportu rolnego Ossy-Podossy"
  2. "Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy DP 14236 - ul. Chro-brego w Tąpkowicach"

Na podstawie art.14 ust.1 oraz art. 20 a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 Nr 72, poz.664

z późn. zm.) oraz § 23 pkt 2 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

  1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych powyżej 30 000 EURO na wybór wykonawców zadań :
  1. "Modernizacja drogi transportu rolnego Ossy-Podossy" - ogłoszonego w biu-letynie zamówień publicznych nr 108 z dnia 30.07.2003 r. pod poz. 46 054
  2. "Budowa chodnika z kanalizacją deszczową przy DP 14236 - ul. Chrobrego w Tąpkowicach" - ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych nr 112 z dnia 06.08.2003 r. pod poz. 47 894

w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Janusz PALIGA

Z-ca Przewodniczącego Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - Marian KOBOS

  1. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. inwestycji gminnych i dróg

- Januszowi PALIGA

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  28‑08‑2003
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  28‑08‑2003
Data ostatniej aktualizacji:
04‑09‑2003 12:08:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie