Zarządzenie Nr 73/2009 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 13 sierpnia 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania w użytkowanie obiektu szkolnego w Pyrzowicach przy ul. Wolności 46


Zarządzenie Nr 73/2009

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 13 sierpnia 2009 roku

w sprawie : nieodpłatnego przekazania w użytkowanie obiektu szkolnego

w Pyrzowicach przy ulicy Wolności 46

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1

Przekazać Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Pyrzowice z siedzibą w Pyrzowicach, prowadzącemu Niepubliczną Szkołę Podstawową w Pyrzowicach obiekt szkolny wraz z boiskiem sportowym i całym wyposażeniem, objętym KW Nr 64922 - działka nr 164/6 k. m. 1 d. 3 obręb Pyrzowice w nieodpłatne użytkowanie na czas oznaczony od dnia 1 września 2009 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku.

§ 2

Szczegółowe warunki dotyczące sposobu korzystania z mienia gminy opisanego w § 1 zarządzenia określa umowa o nieodpłatne użytkowanie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2009 roku.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  19‑10‑2009 12:26:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  19‑10‑2009 12:26:56
Data ostatniej aktualizacji:
19‑10‑2009 12:29:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie