Informacje dla słabosłyszących


Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017r.,poz. 1824) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności wkomunikowaniu się, zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

1) załatwienia spraw z wykorzystaniem pomocy osoby przybranej:
Nowym prawnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę o języku migowym i innych środkach komunikowania się jest możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w urzędzie gminy. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

2) kontaktu z urzędem za pośrednictwem:
-poczty elektronicznej sekretariat@ug.ozarowice.pl
-elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP (www.epuap.gov.pl),
-faksu pod numer tel. 32 284 50 24,
-poczty na adres: Urząd Gminy Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice

3) skorzystania z usług tłumacza języka migowego albo przeszkolonego pracownika:
Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w urzędzie gminy może skorzystaćz pomocy tłumacza: polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo -migowego (SJM), sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej (wzór zgłoszenia w załączniku poniżej).Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019r.,poz. 1172 zezm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
319KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Zbigniew Urbańczyk tel.:32/393-28-62 , w dniu:  20‑07‑2015 15:45:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  20‑07‑2015 15:45:59
Data ostatniej aktualizacji:
08‑03‑2021 11:06:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie