Zarządzenie Nr 53/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu na 2007 rok


Zarządzenie Nr 53/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 29 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy i w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ i art. 188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm/ oraz § 11 ust. 3 Uchwały Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ożarowice na 2007 rok

Wójt Gminy Ożarowice

z a r z ą d z a

1. Dokonać zmian w uchwale budżetowej na 2007 rok w następujący sposób:

w zł

Dział

Rozdział

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.500

2.500

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.500

2.500

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

2.500

2.500

851

Ochrona zdrowia

5.400

5.400

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.400

5.400

- wydatki bieżące

- wydatki majątkowe

5.400

5.400

Ogółem

7.900

7.900

2. Dokonać zmian w układzie wykonawczym do budżetu gminy na 2007 rok w następującej

szczegółowości:

w zł

Dz.

Rozdz.

§

Nazwa

zmniejszenie

zwiększenie

700

Gospodarka mieszkaniowa

2.500

2.500

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.500

2.500

4590

6050

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2.500

2.500

851

Ochrona zdrowia

26.500

26.500

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

26.500

26.500

4210

4270

4260

6060

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup energii

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

25.000

1.500

21.100

5.400

Ogółem

29.000

29.000

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zmian dokonano w związku z niepełnym zabezpieczeniem środków na etapie planowania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  29‑06‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  29‑06‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
06‑07‑2007 10:33:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie