Zarządzenie Nr 117/2007 w sprawie okreslenia wykazu stanowisk w Urzedzie Gminy Ożarowice i podległych j.o.z ktorymi może związać sie dostęp do informacji niejawnych


Zarządzenie Nr 117/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 21 grudnia 2007roku

w sprawie: określenia wykazu stanowisk w Urzędzie Gminy Ożarowice i podległych jednostek organizacyjnych, z którymi może związać się dostęp do informacji niejawnych.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 26 ust 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 196, poz. 1631 z póżn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Określam wykaz stanowisk, z którymi może się wiązać dostęp do informacji niejawnych:

1. wójt gminy - klauzula "poufne"

2. sekretarz gminy - klauzula "poufne"

3. stanowisko ds. bezpieczeństwa informatycznego,

obrony cywilnej i spraw obronnych (kierownik kancelarii tajnej) - klauzula "poufne"

4. dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej - klauzula "poufne"

5. skarbnik gminy - klauzula "zastrzeżone"

6. kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - klauzula "zastrzeżone"

7. kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - klauzula "zastrzeżone"

8. radca prawny - klauzula "zastrzeżone"

8. stanowisko ds. inwestycji gminnych i dróg - klauzula "zastrzeżone"

10. stanowisko ds. ewidencji gospodarczej, kultury, sportu

i zdrowia - klauzula "zastrzeżone

11. stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa

gospodarki, komunalnej i ochrony środowiska - klauzula "zastrzeżone"

12. stanowisko ds. obsługi rady Gminy - klauzula "zastrzeżone"

13. kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - klauzula "zastrzeżone"

14. dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania - klauzula "zastrzeżone"

15. dyrektor Biblioteki i Ośrodka Kultury - klauzula "zastrzeżone"

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  21‑12‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  21‑12‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2008 16:36:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie