Zarządzenie Nr 52/2005 w sprawie procedur wewnętrznych regulujacych gospodarke finansowaą w Urzędzie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 52/2005

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 6 października 2005 roku

w sprawie: procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową

w Urzędzie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

( Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 28a ust. 1 i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego :

  1. Procedurę oceny prawidłowości pobierania i gromadzenia środków publicznych, stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  2. Procedurę badania prawidłowości dokonywania wydatków ze środków publicznych stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  3. Procedurę prawidłowości udzielenia zamówień publicznych, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z w/w procedurami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  06‑10‑2005
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  06‑10‑2005
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2006 11:34:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie