Zarządzenie Nr 73/2006 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice )


Zarządzenie Nr 73/2006

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 25 września 2006 roku

w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

w Urzędzie Gminy Ożarowice.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. ustawy rachunkowości ( Dz. U z 2002r. Nr 76 poz.694 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych ( Dz. U z 2006r. Nr 142, poz.1020) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U z 2006r. Nr 112, poz. 761)

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego :

1. Zasady prowadzenia rachunkowości - załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zakładowy plan kont Urzędu Gminy Ożarowice - załącznik Nr 2 do niniejszego

zarządzenia.

3. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Ożarowice - załącznik Nr 3 do niniejszego

zarządzenia.

4. Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych- załącznik Nr 4 do

zarządzenia.

5. Instrukcję kasową - załącznik Nr 5 na niniejszego zarządzenia.

6. Wykaz programów komputerowych stosowanych w księgowości Urzędu Gminy w Ożarowicach - załącznik Nr 6 do niniejszego zarzadzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 46/2005 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 29 września 2005 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ożarowice.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z w/w instrukcjami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  25‑09‑2006
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  25‑09‑2006
Data ostatniej aktualizacji:
13‑02‑2008 14:40:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie