Zarządzenie Nr 42/2007 w sprawie powolania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie wycen nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice


Zarządzenie Nr 42/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2007 roku

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie wycen nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice dla następującego asortymentu robót w 2007 roku:

  1. określenie wartości gruntów przeznaczonych do sprzedaży, zamiany lub oddania w wieczyste użytkowanie,
  2. określenie wartości gruntów zajętych pod drogi w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
  3. określenie wartości gruntów i składnika budowlanego w celu ustalenia odszkodowania.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

p o w o ł u j ę

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu jw. na wybór wykonawców w s k ł a d z i e :

Przewodniczący Komisji - Marian KOBOS

Członek Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - Janusz PALIGA

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Marianowi Kobos.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑06‑2007 10:57:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie