Zarządzenie Nr 42/2007 w sprawie powolania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie wycen nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice


 

Zarządzenie Nr 42/2007

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 31 maja 2007 roku

 

 

 

w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wykonanie wycen nieruchomości na terenie Gminy Ożarowice dla następującego asortymentu robót w 2007 roku:

 

  1. określenie wartości gruntów przeznaczonych do sprzedaży, zamiany lub oddania w wieczyste użytkowanie,
  2. określenie wartości gruntów zajętych pod drogi w celu ustalenia wysokości odszkodowania,
  3. określenie wartości gruntów i składnika budowlanego w celu ustalenia odszkodowania.

 

 

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 1 ppkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ożarowice

 

 

p o w o ł u j ę

 

 

 

1. Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu jw. na wybór wykonawców w s k ł a d z i e :

 

Przewodniczący Komisji - ..............

Członek Komisji - Rozalia FARNICKA

Członek Komisji - Janusz PALIGA

 

 

 

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - Marianowi Kobos.

 

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł niedostępny dla daty: 18.04.2024 18:34:21
Informacja wytworzona przez:
Ewa Paks tel.:32/393-28-80 fax: epaks , w dniu:  31‑05‑2007
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  31‑05‑2007
Data ostatniej aktualizacji:
13‑01‑2020 23:11:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie