Zarządzenie Nr 13/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie ustaleń obejmujacych rezultaty wyrażonych opinii przez Mieszkańców Gminy Ożarowice dotyczacych wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej oraz zasad postepowania z danymi osobowymi ujawnionymi na listach obejmujących opowiedzenie się za jednym z pięciu wariantów proponowanego przebiegu trasy kolei


Zarządzenie Nr 13/2010

Wójta Gminy Ożarowice

z dnia 16 lutego 2010 roku

w sprawie: ustaleń obejmujących rezultaty wyrażonych opinii przez Mieszkańców Gminy Ożarowice dotyczących wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej oraz zasad postępowania z danymi osobowymi ujawnionymi na listach obejmujących opowiedzenie się za jednym z pięciu wariantów proponowanego przebiegu trasy kolei.

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 23 ust.1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXI/469/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii przez Mieszkańców Gminy Ożarowice nt. wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego do MPL oraz § 3 Zarządzenia Nr 7/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie wyznaczenia osób i określenia wzoru listy do zbierania podpisów nt. wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej i § 2 Zarządzenia Nr 8/2010 Wójta Gminy Ożarowice z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie wyznaczenia osób i określenia wzoru listy do zbierania podpisów nt. wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej

Wójt Gminy Ożarowice

zarządza

§ 1

Zebrane stosownie do treści § 2 ust.1 wyżej wymienionej Uchwały Nr XXXI/469/2010 Rady Gminy Ożarowice opinie Mieszkańców Gminy Ożarowice w sprawie wyboru wariantów połączenia kolejowego do MPL pozwalają stwierdzić, że:

  1. Za wyborem wariantu określonym kolorem czarnym oddano 0 głosów,
  2. Za wyborem wariantu określonym kolorem niebieskim oddano 1782 głosy,
  3. Za wyborem wariantu określonym kolorem czerwonym oddano 9 głosów,
  4. Za wyborem wariantu określonym kolorem zielonym oddano 6 głosów,
  5. Za wyborem wariantu określonym kolorem fioletowym oddano 486 głosów.

§ 2

Listy z podpisami mieszkańców stanowiące załącznik do Protokołu Zespołu ds. ustalenia opinii nt. wyboru wariantów przebiegu połączenia kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej sporządzonego w dniu 15 lutego 2010 roku zostaną opisane i zabezpieczone zgodnie z regułami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i następnie zdeponowane w zakładowym archiwum Urzędu Gminy Ożarowice.

§ 3

Czynności określone w § 2 niniejszego zarządzenia zostaną przeprowadzone do dnia 18 lutego 2010 roku.

§ 4

Zabezpieczone zgodnie z regułami określonymi w § 2 dokumenty, w tym dane osobowe mieszkańców Gminy nie będą wykorzystane w jakikolwiek sposób przy innych czynnościach proceduralnych wynikających z przepisów szczególnych w zakresie obejmującym postępowanie w przedmiocie przebiegu połączenia kolejowego do MPL Katowice w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Informacja wytworzona przez:
Henryka Garstka tel.:32 2857170 fax: 32 2845024 , w dniu:  24‑02‑2010 10:41:52
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Czapla tel.:(032) 2857222 , w dniu:  24‑02‑2010 10:41:52
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2010 10:43:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie